iPhone - Mengurus peringatan dalam paparan Tarikh

background image

Mengurus peringatan dalam paparan Tarikh

Anda menggunakan paparan Tarikh untuk mengurus peringatan yang mempunyai tarikh jangka.
Lihat peringatan untuk tarikh: Di bahagian atas skrin, sentuh Tarikh untuk melihat peringatan
hari ini, dan juga item yang belum selesaikan dari hari-hari sebelumnya.

Lihat tarikh terbaru

Seret gelangsar masa yang terletak di bawah senarai, ke hari baru.

Lihat hari tertentu

Sentuh , kemudian pilih tarikh untuk dipaparkan.