iPhone - Mencari peringatan

background image

Mencari peringatan

Anda boleh mencari peringatan yang belum selesai atau telah selesai dengan cepat. Peringatan
dicari mengikut nama.

118

Bab 19

Peringatan

background image

Cari Peringatan dalam paparan Tarikh: Sentuh , kemudian sentuh Cari Peringatan dan
masukkan frasa carian.
Cari Peringatan dalam paparan Senarai: Sentuh , kemudian sentuh Cari Peringatan dan
masukkan frasa carian.

Anda juga boleh mencari Peringatan dari skrin Utama. Lihat “Carian Spotlight” pada halaman 179.
Anda boleh meminta Siri untuk mencari peringatan mengikut tajuk. Lihat Bab 4, “Siri,” pada
halaman 40.

119

Bab 19

Peringatan