iPhone - Mencari nota

background image

Mencari nota

Anda boleh mencari teks bagi semua nota anda.
Cari nota: Semasa melihat senarai nota, kuis ke bawah untuk menskrol ke atas senarai dan
dedahkan medan carian, kemudian sentuh medan dan taipkan apa yang anda cari.

Anda juga boleh mencari nota daripada skrin Utama iPhone. Lihat “Mencari” pada halaman 30.

Mencetak atau e-mel nota