iPhone - Paparan Peta

background image

Paparan Peta

Lihat paparan satelit atau paparan hibrid: Sentuh , kemudian pilih paparan yang anda
inginkan.
Lihat Google Street View untuk lokasi: Sentuh . Kuis kiri atau kanan untuk menyorot menerusi
paparan panorama 360° (sisipan menunjukkan paparan semasa anda). Sentuh anak panah untuk
bergerak atas jalan. Untuk kembali ke paparan peta, sentuh sisipan peta di penjuru kanan bawah.

Sentuh untuk kembali ke paparan peta

Nota: Street View mungkin tidak tersedia di semua kawasan.

110

Bab 15

Peta