iPhone - Menunjukkan keadaan trafik

background image

Menunjukkan keadaan trafik

Anda boleh menunjukkan keadaan trafik jalan-jalan utama dan lebuh raya pada peta.
Tunjukkan atau sembunyikan keadaan trafik: Sentuh , kemudian sentuh Tunjukkan Trafik atau
Sembunyikan Trafik.

Jalan dan lebuh raya diletakkan kod warna untuk menunjukkan aliran trafik:

Kelabu—tiada data tersedia

Â

Hijau—had kelajuan yang disiarkan

Â

Kuning—lebih perlahan daripada had laju yang disiarkan

Â

Merah—berhenti dan jalan

Â

Nota: Keadaan trafik tidak tersedia di semua kawasan.

109

Bab 15

Peta