iPhone - Mendapatkan maklumat lanjut

background image

Mendapatkan maklumat lanjut

Lihat ringkasan, carta, atau halaman berita mengenai saham, dana, atau indeks: Pilih saham,
dana, atau indeks dalam senarai anda, kemudian kuis halaman di bawah pembaca saham untuk
melihat ringkasan, carta, atau halaman berita terbaru.
Pada halaman berita, anda boleh menskrol ke atas dan ke bawah untuk membaca tajuk berita,
atau sentuh tajuk berita bagi melihat artikel dalam Safari.
Lihat maklumat lanjut saham di Yahoo.com: Pilih saham, dana, atau indeks dalam senarai anda,
kemudian sentuh

.

106

Bab 14

Saham