iPhone - Menjejak video yang anda suka

background image

Menjejak video yang anda suka

Tambah video ke senarai kegemaran anda atau senarai main: Sentuh bersebelahan video
untuk melihat butang untuk menambah video ke senarai.

Tambah video ke Kegemaran

Sentuh “Tambah ke Kegemaran.” Jika anda menonton video, sentuh

.

Tambah video ke senarai main

Sentuh “Tambah ke Senarai Main” pada skrin maklumat video, kemudian
sentuh senarai main sedia ada atau sentuh untuk membuat senarai main
baru.

Padam kegemaran

Sentuh Kegemaran, sentuh Edit dan kemudian sentuh

bersebelahan

video.

Padam video daripada senarai main Sentuh Senarai main, sentuh senarai main, sentuh Edit, kemudian sentuh

.

103

Bab 13

YouTube

background image

Padam senarai main

Sentuh Senarai Main, sentuh Edit, kemudian sentuh

.

Langgan kepada akaun

Sentuh

bersebelahan video semasa (di atas senarai Video Berkaitan).

Sentuh lagi Video, skrol ke dasar senarai dan sentuh “Langgan akaun.”

Nyahlanggan daripada akaun

Sentuh Langganan (sentuh Lagi dahulu jika anda tidak dapat melihatnya),
sentuh akaun dalam senarai, kemudian sentuh Henti Langgan.