iPhone - Memainkan video

background image

Memainkan video

Tonton video: Sentuh sebarang video semasa anda menyemak imbas. Main balik bermula apabila
cukup video telah dimuat turun ke iPhone. Bahagian yang dikongsi pada bar leret menunjukkan
kemajuan muat turun.

Sentuh video

untuk

memaparkan

atau

menyembun-

yikan kawalan.

Tonton pada

TV dengan

Apple TV.

Seret untuk melangkau

ke hadapan atau belakang. Kemajuan muat turun

Tambah video pada

Kegemaran YouTube anda.

Seret untuk melaraskan 
kelantangan.

Jeda atau teruskan main balik

Sentuh atau . Anda juga boleh menekan dan menahan butang tengah
pada fon kepala iPhone anda.

Mula semula dari permulaan

Sentuh semasa video bermain. Jika anda menonton kurang daripada
lima saat video, anda akan melangkau ke video sebelumnya dalam senarai.

Imbas ke belakang atau ke
hadapan

Sentuh dan tahan atau .

Langkau ke mana-mana titik

Seret kepala main sepanjang bar leret.

Langkau ke video seterusnya atau
sebelumnya dalam senarai

Sentuh untuk melangkau ke video seterusnya. Sentuh untuk
melangkau ke video sebelumnya. Jika anda menonton kurang daripada
lima saat video, sentuh hanya sekali.

Bertukar antara isi skrin dan muat
pada skrin

Dwisentuh video. Anda juga boleh menyentuh

untuk membuatkan

video mengisi skrin, atau sentuh

untuk menjadikannya muat pada

skrin.

Tonton YouTube pada TV

Sambungkan iPhone ke TV anda atau penerima AV menggunakan AirPlay
atau kabel. Lihat “Menonton video pada TV” pada halaman 137.

Berhenti menonton video

Sentuh Selesai.