iPhone - Strim Foto

background image

Dengan Strim Foto—suatu ciri dalam iCloud—foto yang anda ambil pada iPhone dimuat naik
secara automatik ke iCloud dan ditolak ke semua peranti lain anda yang mempunyai Strim Foto
didayakan. Foto yang dimuat naik ke iCloud dari peranti anda yang lain dan komputer ditolak ke
album Strim Foto pada iPhone. Lihat “iCloud” pada halaman 17.
Aktifkan Strim Foto: Pergi ke Seting > iCloud > Strim Foto.

Foto baru yang anda ambil dimuat naik ke Strim Foto anda apabila anda meninggalkan aplikasi
Kamera dan iPhone disambungkan ke Internet melalui Wi-Fi. Sebarang foto lain yang ditambah
ke Jalur Filem anda—termasuk foto yang dimuat turun daripada e-mel dan mesej teks, imej yang
disimpan daripada halaman web dan tangkapan skrin—turut dimuat naik ke Strim Foto anda dan
ditolak ke peranti anda yang lain. Strim Foto boleh berkongsi sehingga 1000 foto terbaru anda
merentasi peranti iOS anda. Komputer anda boleh menyimpan semua foto Strim Foto anda secara
kekal.

Simpan foto ke iPhone dari Strim
Foto

Dalam album Strim Foto anda, sentuh

, pilih foto yang anda ingin

simpan, kemudian sentuh Simpan.

Padam foto daripada iCloud

Dalam album Strim Foto anda, pilih foto, kemudian sentuh .

Padam berbilang foto daripada
iCloud

Dalam album Strim Foto anda, sentuh

, pilih foto yang anda ingin

padam, kemudian sentuh Padam.

Nota: Untuk memadam foto daripada Strim Foto, anda memerlukan iOS 5.1 atau lebih baru pada
iPhone dan semua peranti iOS anda yang lain. Lihat support.apple.com/kb/HT4486.

Walaupun foto yang dipadam dikeluarkan daripada Strim Foto pada peranti anda, foto asal kekal
dalam album Jalur Filem pada peranti dari mana foto berasal.

101

Bab 12

Kamera