iPhone - Perihal Kamera

background image

Perihal Kamera

Kamera terbina dalam membolehkan anda mengambil foto dan merakam video. iPhone 4 dan
iPhone 4S mempunyai kamera depan untuk FaceTime dan potret diri (tambahan kepada kamera
di bahagian belakang) dan denyar LED.

Sentuh orang

atau objek

untuk

memfokus

dan setkan

pendedahan.

Beralih

antara

kamera.

Ambil foto.

Suis Kamera/Video

Lihat foto dan video yang anda ambil.

Setkan mod denyar LED.

Aktifkan grid atau HDR.

Jika Perkhidmatan Lokasi diaktifkan, foto dan video ditag dengan data lokasi yang boleh
digunakan oleh beberapa aplikasi dan tapak web perkongsian foto. Lihat “Perkhidmatan
Lokasi” pada halaman 174.

Nota: Jika perkhidmatan lokasi dinyahaktifkan apabila anda membuka Kamera, anda mungkin
digesa untuk mengaktifkannya. Anda boleh menggunakan Kamera tanpa Perkhidmatan Lokasi.

98