iPhone - Mengedit foto

background image

Mengedit foto

Anda boleh memusing, meningkatkan, mengeluarkan mata merah dan memangkas foto.
Meningkatkan menambah baik kegelapan atau kecerahan, ketepuan warna dan kualiti lain foto
secara keseluruhannya.

Putar

Tingkatkan auto

Keluarkan mata merah

Pangkas

Edit foto: Semasa melihat foto dalam skrin penuh, sentuh Edit, kemudian pilih alat.
Dengan alat mata merah, sentuh setiap mata untuk memperbetulkannya. Untuk memangkas,
menyeret penjuru grid, seret foto untuk menempatkannya semula, kemudian seret Pangkas. Anda
juga boleh menyentuh Kekang apabila memangkas, untuk mengeset nisbah khusus.