iPhone - Mengambil foto dan video

background image

Mengambil foto dan video

Untuk membuka Kamera dengan cepat apabila iPhone dikunci, tekan butang Utama atau
butang Hidup/Mati, kemudian seret ke atas.

Ambil foto: Pastikan suis Kamera/Video disetkan ke , kemudian sasarkan iPhone dan sentuh

. Anda juga boleh mengambil foto dengan menekan butang kelantangan naik.

Rakam video: Luncurkan suis Kamera/Video ke , kemudian sentuh

untuk memulakan atau

menghentikan rakaman, atau tekan butang kelantangan atas.

Apabila anda mengambil foto atau mula merakam video, iPhone membuat bunyi pengatup. Anda
boleh mengawal kelantangan dengan butang kelantangan atau suis Dering/Senyap.

Nota: Dalam sesetengah kawasan, bunyi pengatup tidak disenyapkan oleh suis Dering/Senyap.

Segi empat tepat muncul seketika di titik kamera difokus dan mengeset pendedahan. Apabila
anda menangkap gambar orang, iPhone 4S menggunakan pengecaman muka untuk memfokus
muka dan mengimbangkan pendedahan untuk sehingga 10 muka secara automatik. Segi empat
tepat muncul untuk setiap muka yang dikesan.

Zum masuk atau keluar

Cubit skrin (kamera belakang, dalam mod kamera sahaja).

Aktifkan grid

Sentuh Pilihan.

Setkan fokus dan pendedahan

Sentuh orang atau objek atas skrin. (Pengecaman muka dinyahaktifkan
baut sementara.)

Kunci fokus dan pendedahan

Sentuh dan tahan skrin sehingga segi empat tempat berdenyut. Kunci AE/
AF muncul atas skrin dan fokus dan pendedahan kekal terkunci sehingga
anda menyentuh skrin sekali lagi.

Ambil tangkapan skrin

Tekan dan lepaskan dengan cepat butang Hidup/Mati Tidur/Bangun dan
butang Utama secara serentak. Tangkapan skrin ditambah ke album
Jalur Filem anda.