iPhone - Memotong video

background image

Memotong video

Anda boleh memangkas bingkai dari permulaan dan penghujung video yang anda baru rakam,
atau sebarang video lain dalam album Jalur Filem anda. Anda boleh menggantikan video asal
atau menyimpan versi yang dipangkas sebagai klip video baru.
Potong video: Semasa menonton video, sentuh skrin untuk memaparkan kawalan. Seret kedua-
dua hujung pemapar bingkai pada bahagian atas video, kemudian sentuh Potong.

Penting:

Jika anda memilih untuk Potong Asal, bingkai yang dipotong dipadam secara kekal

daripada video asal. Jika anda memilih “Simpan sebagai Klip Baru,” klip video baru yang dipangkas
disimpan dalam album Jalur Filem dan video asal tidak terjejas.

100

Bab 12

Kamera

background image

Muat naik foto dan video ke komputer anda