iPhone - iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana

background image

iPhone tālruņa restartēšana vai atiestatīšana

Ja kaut kas nedarbojas pareizi, mēģiniet restartēt iPhone, piespiedu kārtā aizvērt programmu
vai atiestatīt iPhone tālruni.
Lai restartētu iPhone tālruni: Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams
sarkanais slīdnis. Pabīdiet pirkstu pāri sarkanajam slīdnim, lai izslēgtu iPhone tālruni. Lai no
jauna ieslēgtu iPhone tālruni, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz ir redzams
Apple logotips.
Lai aizvērtu programmu piespiedu kārtā: dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, līdz ir redzams sarkans slīdnis; pēc tam turiet nospiestu sākuma pogu , līdz
programma tiek aizvērta.
Var arī izņemt programmu no nesen lietoto programmu saraksta un tādā veidā aizvērt šo
programmu piespiedu kārtā. Sk. “Programmu atvēršana un pārslēgšanās starp tām” 20. lpp

Ja nevarat izslēgt iPhone tālruni vai problēmu joprojām nav izdevies novērst, iPhone tālrunim,
iespējams, būs jāveic atiestatīšana. Atiestatīšana jāveic tikai tad, ja iPhone tālruņa izslēgšana un
ieslēgšana neļauj atrisināt problēmu.
Lai atiestatītu iPhone tālruni: vienlaikus turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un
sākuma pogu vismaz desmit sekundes, līdz ir redzams Apple logotips.