iPhone - iPhone tālruņa darba temperatūra

background image

iPhone tālruņa darba temperatūra

Ja iPhone tālruņa iekšējā temperatūra pārsniedz parasto darba temperatūru, tālrunis mēģina
regulēt temperatūru, kā rezultātā var iestāties kāda no šīm situācijām:

iPhone pārtrauc uzlādi;

Â

ekrāns kļūst blāvs;

Â

kļūst vājš mobilā tīkla signāls;

Â

tiek parādīts brīdinājums par temperatūru.

Â

Svarīgi.

Ja tiek parādīts brīdinājuma ekrāns par temperatūru, iPhone tālruni nevar lietot (tas

neattiecas uz ārkārtas zvaniem). Ja iPhone tālrunis nevar regulēt savu iekšējo temperatūru, tas
pāriet dziļa miega režīmā, līdz tālrunis atdziest. Laikā, kad iPhone tālrunis ir šajā režīmā, ārkārtas
zvanu nevar veikt. Pārvietojiet iPhone tālruni vēsākā vietā un pagaidiet dažas minūtes, pirms no
jauna mēģināt lietot iPhone tālruni.

196

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija

background image

Apple Inc.

K

© 2012 Apple Inc. Visas tiesības paturētas.

Apple, Apple logotips, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iTunes, iTunes Extras, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X,
Pages, Safari, Siri, Spotlight un “Works with iPhone” logotips ir
Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

AirPrint, iMessage, “Made for iPhone” logotips, Multi-Touch un
Retina ir Apple Inc. preču zīmes.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Plus, iTunes Store un
MobileMe ir Apple Inc. pakalpojumu zīmes, kas reģistrētas ASV
un citās valstīs.

App Store, iBookstore un iTunes Match ir Apple Inc.
pakalpojumu zīmes.

IOS ir Cisco preču zīme vai reģistrēta preču zīme ASV un citās
valstīs, un tā tiek lietota atbilstoši licencei.

Ping ir Karsten Manufacturing Corporation reģistrēta preču
zīme, un ASV tā tiek lietota atbilstoši licencei.

NIKE un Swoosh Design ir kompānijas Nike, Inc. un tās
meitesuzņēmumu preču zīmes, un tās tiek izmantotas
atbilstoši licencei.

Bluetooth® nosaukuma zīme un logotipi ir reģistrētas preču
zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkādu šo zīmju
lietošanu Apple Inc. veic atbilstoši licencei.

Adobe un Photoshop ir Adobe Systems Incorporated preču
zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Citi šeit pieminētie uzņēmumu vai produktu nosaukumi var
būt attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

Pakalpojuma Map dati © 2010 Google.

Trešās puses produkti ir pieminēti tikai informatīvos nolūkos,
un tas nav jāuztver kā produkta veicināšana vai ieteikums
tos lietot. Apple neuzņemas nekādu atbildību par šo
produktu veiktspēju vai lietošanu. Visas vienošanās, līgumi vai
garantijas, ja tādas ir, tiek noslēgtas tieši starp izplatītājiem un
potenciālajiem lietotājiem. Ir pieliktas visas pūles, lai panāktu,
ka šajā pamācībā iekļautā informācija ir precīza. Apple
neuzņemas atbildību par drukas vai pārrakstīšanās kļūdām.

LV019-2267/2012-03