iPhone - iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

background image

iPhone programmatūras atjaunināšana un atjaunošana

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu
iTunes. Varat arī dzēst vai atjaunot iPhone saturu un pēc tam izmantot iCloud vai iTunes, lai
veiktu atjaunošanu no dublējuma.

Izdzēstajiem datiem vairs nevar piekļūt, izmantojot iPhone lietotāja interfeisu, taču tie netiek
izdzēsti no iPhone tālruņa. Lai saņemtu informāciju par visa satura un iestatījumu dzēšanu,
sk. “Reset” 184. lpp

iPhone atjaunināšana

Varat atjaunināt iPhone programmatūru sadaļā Settings vai izmantot šim mērķim programmu
iTunes.
Lai atjauninātu pa bezvadu savienojumu no iPhone tālruņa: dodieties uz Settings > General >
Software Update. iPhone pārbauda, vai nav pieejami programmatūras atjauninājumi.
Lai atjauninātu programmatūru no iTunes: iTunes pārbauda, vai nav pieejami programmatūras
atjauninājumi ikreiz, kad sinhronizējat iPhone tālruni, izmantojot iTunes. Sk. “Sinhronizācija ar
iTunes” 18. lpp

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu,
dodieties uz support.apple.com/kb/HT4623.

iPhone tālruņa atjaunošana

Varat izmantot iCloud vai iTunes, lai atjaunotu iPhone saturu no dublējuma.
Lai veiktu atjaunošanu no iCloud dublējuma: atiestatiet iPhone tālruni, lai izdzēstu visus
iestatījumus un informāciju. Pierakstieties pakalpojumā iCloud un vednī Setup Assistant
izvēlieties “Restore from a Backup”. Sk. “Reset” 184. lpp
Lai veiktu atjaunošanu no iTunes dublējuma: savienojiet iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti
izmantojat sinhronizācijai, iTunes logā atlasiet iPhone un rūtī Summary noklikšķiniet uz Restore.

Kad iPhone programmatūra ir atjaunota, varat to iestatīt kā jaunu iPhone tālruni vai atjaunot no
dublējuma mūziku, videoklipus, programmu datus un pārējo saturu.

Lai saņemtu plašāku informāciju par iPhone programmatūras atjaunināšanu un atjaunošanu,
dodieties uz support.apple.com/kb/HT1414.

192

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija