iPhone - iPhone dublējumu izveide

background image

iPhone dublējumu izveide

Varat izmantot pakalpojumu iCloud vai programmu iTunes, lai automātiski dublētu iPhone
saturu. Ja izvēlēsities automātisko dublēšanu ar iCloud, nevarēsit automātiski veikt dublēšanu
datorā, izmantojot iTunes, taču varēsit izmantot programmu iTunes, lai veiktu dublēšanu datorā
manuāli.

Datu dublēšana ar pakalpojumu iCloud

iCloud katru dienu automātiski dublē iPhone saturu pa Wi-Fi savienojumu, tiklīdz tālrunis ir
pievienots enerģijas avotam un aizslēgts. Pēdējā dublējuma datums un laiks ir parādīts ekrāna
Storage & Backup apakšdaļā. iCloud dublē šādu jūsu saturu:

mūziku, TV pārraides, programmas un grāmatas, ko esat iegādājies;

Â

fotoattēlus un videoklipus albumā Camera Roll;

Â

iPhone iestatījumus;

Â

programmu datus;

Â

sākuma ekrāna un programmu izkārtojumu;

Â

190

background image

ziņas (iMessage, SMS un MMS);

Â

zvana signālus.

Â

Piezīme. Mūzika, ko esat iegādājies, netiek dublēta visās vietās, un TV pārraides nav visur
pieejamas.

Ja neaktivizējāt iCloud dublējumus brīdī, kad pirmoreiz iestatījāt iPhone tālruni, varat tos ieslēgt
iCloud iestatījumos.

Ieslēgt iCloud dublējumus

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam piesakieties ar savu Apple ID
un paroli, ja tas nepieciešams. Dodieties uz Storage & Backup, pēc tam
ieslēdziet iestatījumu iCloud Backup.

Nekavējoties izveidot dublējumu

Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties
Back Up Now.

Pārvaldīt savus dublējumus

Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties
Manage Storage. Pieskarieties sava iPhone tālruņa nosaukumam.

Ieslēgt vai izslēgt albuma Camera
Roll dublēšanu

Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup, pēc tam pieskarieties
Manage Storage. Pieskarieties sava iPhone tālruņa nosaukumam, pēc tam
ieslēdziet vai izslēdziet albuma Camera Roll dublēšanu.

Skatīt ierīces, kuru saturs tiek
dublēts

Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup > Manage Storage.

Atcelt iCloud automātisko
dublēšanu

Dodieties uz Settings > iCloud > Storage & Backup > Backup, pēc tam
izslēdziet iestatījumu iCloud Backup.

Mūzika, kas nav nopirkta programmā iTunes, netiek dublēta pakalpojumā iCloud. Šāda satura
dublēšanai un atjaunošanai jāizmanto programma iTunes. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp

Svarīgi.

Nopirktās mūzikas un TV pārraižu dublēšana nav visur pieejama. Iepriekšējie dublējumi

var nebūt pieejami, ja to vairs nav pakalpojumā iTunes Store, App Store vai iBookstore.

Saturs, ko esat iegādājies, kā arī Photo Stream saturs neaizņem vietu jūsu 5 GB bezmaksas
iCloud krātuvē.

Datu dublēšana ar programmu iTunes

iTunes dublē fotoattēlus, kas iekļauti albumā Camera Roll un Saved Photos, īsziņās, piezīmēs,
zvanu vēsturē, kontaktu izlasē, skaņas iestatījumos u.c. Multivides faili, piemēram, dziesmas, un
daži fotoattēli, netiek dublēti, taču tos var atjaunot, veicot sinhronizāciju ar programmu iTunes.

Ja savienojat iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti izmantojat sinhronizācijai, iTunes veido
dublējumu ikreiz, kad

Â

veicat sinhronizāciju ar iTunes: iTunes sinhronizē iPhone tālruni ikreiz, kad savienojat iPhone
ar savu datoru. iTunes automātiski nedublē iPhone saturu, ja programma nav konfigurēta
sinhronizācijai ar šo datoru. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp

Â

Lai atjauninātu vai atjaunotu iPhone tālruņa saturu: iTunes automātiski dublē iPhone saturu
pirms atjaunināšanas un atjaunošanas.

iTunes var arī šifrēt iPhone dublējumus, lai aizsargātu jūsu datus.
Lai šifrētu iPhone dublējumus: iTunes ekrānā Summary atlasiet "Encrypt iPhone backup".
Lai atjaunotu iPhone failus un iestatījumus: savienojiet iPhone tālruni ar datoru, kuru parasti
izmantojat sinhronizācijai, iTunes logā atlasiet iPhone un rūtī Summary noklikšķiniet uz Restore.

Lai saņemtu plašāku informāciju par dublējumiem, tostarp dublējumā saglabātajiem
iestatījumiem un informāciju, dodieties uz support.apple.com/kb/HT1766.

191

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija

background image

iTunes dublējuma dzēšana

iPhone tālruņa dublējumu var izdzēst no dublējumu saraksta programmā iTunes. To ieteicams
darīt, ja, piemēram, dublējums tika izveidots svešā datorā.

Lai izdzēstu dublējumu:

1

Programmā iTunes atveriet logu iTunes Preferences.

Â

Mac datorā: izvēlieties iTunes > Preferences;

Â

sistēmā Windows: izvēlieties Edit > Preferences.

2

Noklikšķiniet uz Devices (iPhone tālruni var nepievienot).

3

Izvēlieties dzēšamo dublējumu, pēc tam noklikšķiniet uz Delete Backup.

4

Noklikšķiniet uz Delete, lai apstiprinātu, ka vēlaties izdzēst atlasīto dublējumu, pēc tam

noklikšķiniet uz OK.