iPhone - Failu kopīgošana

background image

Failu kopīgošana

Iespēja File Sharing ļauj pārsūtīt failus pa USB kabeli no iPhone tālruņa uz datoru un pretēji,
izmantojot programmu iTunes. Varat kopīgot failus, kas izveidoti saderīgā programmā un
saglabāti piemērotā formātā.

Programmas, kas atbalsta failu koplietošanu, uzskaitītas iTunes sarakstā File Sharing Apps. Katrai
programmai sarakstā Files ir parādīti dokumenti, kuri saglabāti iPhone tālrunī. Informāciju par
failu kopīgošanu sk. programmas dokumentācijā; visas programmas neatbalsta šo funkciju.
Lai pārsūtītu failu no iPhone uz datoru: programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps.
Sadaļas File Sharing sarakstā atlasiet programmu. Labajā malā atlasiet pārsūtāmo failu, pēc tam
noklikšķiniet uz “Save to”.
Lai pārsūtītu failu no datora uz iPhone: programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps.
Sadaļas File Sharing sarakstā atlasiet programmu, pēc tam noklikšķiniet uz Add. Fails
nekavējoties tiek pārsūtīts uz jūsu ierīci, lai to izmantotu atlasītajā programmā.
Lai izdzēstu failu no iPhone tālruņa: programmā iTunes dodieties uz ierīces rūti Apps. Sadaļā
File Sharing atlasiet failu, pēc tam nospiediet taustiņu Delete.