iPhone - Apple un vide

background image

Apple un vide

Mēs, kompānijā Apple strādājošie, uzskatām par savu atbildību pēc iespējas samazināt ietekmi,
ko mūsu darbības un produkti atstāj uz apkārtējo vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju,
dodieties uz: www.apple.com/environment

195

Pielikums B

Atbalsts un pārējā informācija