iPhone - Vjetnamiešu

background image

Vjetnamiešu

Pieskarieties rakstzīmei un turiet, lai redzētu pieejamās diakritiskās zīmes, pēc tam bīdiet pirkstu,
lai izvēlētos vajadzīgo.

Varat arī izmantot šādas taustiņu secības, lai ievadītu diakritiskās rakstzīmes:

aa—â (a cirkumflekss)

Â

aw—ă (a apgrieztais jumtiņš)

Â

as—á (a akcenta zīme)

Â

af—à (a apvērstā akcenta zīme)

Â

ar—ả (a jautājumzīme)

Â

ax—ã (a tilde)

Â

aj—ạ (a apakšējais punkts)

Â

dd—đ (d garumzīme)

Â

ee—ê (e cirkumflekss)

Â

oo—ô (o cirkumflekss)

Â

ow—ơ (o āķītis)

Â

w—ư (u āķītis)

Â

189

Pielikums A

International Keyboards