iPhone - Tastatūru pievienošana un noņemšana

background image

Tastatūru pievienošana un noņemšana

Lai iPhone tālrunī ievadītu tekstu dažādās valodās, jāizmanto dažādas tastatūras. Pēc
noklusējuma ir pieejama tikai iestatītās valodas tastatūra. Lai padarītu pieejamas citu valodu
tastatūras, izmantojiet tastatūras iestatījumus. Atbalstīto iPhone tastatūru sarakstu sk. vietnē
www.apple.com/iphone/specs.html.
Lai pievienotu tastatūru: dodieties uz Settings > General > International, pieskarieties
Keyboards, pēc tam sarakstā izvēlieties tastatūru. Atkārtojiet, lai pievienotu citas tastatūras.
Lai noņemtu tastatūru: dodieties uz Settings > General > International > Keyboards, pēc tam
pieskarieties Edit. Blakus tastatūrai, ko vēlaties noņemt, pieskarieties , pēc tam pieskarieties
Delete.
Lai rediģētu tastatūru sarakstu: Dodieties uz Settings > General > International > Keyboards.
Pieskarieties Edit, pēc tam velciet ikonu blakus tastatūrai, lai pārvietotu to uz jaunu vietu
sarakstā.