iPhone - Tastatūru pārslēgšana

background image

Tastatūru pārslēgšana

Lai ievadītu tekstu citā valodā, pārslēdziet tastatūras.
Lai teksta ievades laikā pārslēgtu tastatūras: Pieskarieties zemeslodes taustiņam un turiet,
lai redzētu visas aktivizētās tastatūras. Lai izvēlētos tastatūru, velciet ar pirkstu līdz tastatūras
nosaukumam, pēc tam atlaidiet. Zemeslodes taustiņš tiek rādīts, ja ir aktivizēta vairāk nekā
viena tastatūra.

Varat arī pieskarties . Kad pieskaraties , uz īsu brīdi tiek parādīts jaunās aktivizētās tastatūras
nosaukums. Turpiniet pieskarties, lai piekļūtu citām aktivizētajām tastatūrām.

Daudzas tastatūras ļauj ievadīt burtus, ciparus un simbolus, kas uz tastatūras nav redzami.
Lai ievadītu diakritiskās vai citas alternatīvās rakstzīmes: pieskarieties atbilstošajam burtam,
ciparam vai simbolam un turiet, un pēc tam pabīdiet, lai izvēlētos variantu. Piemēram, taju
tastatūrā varat izvēlēties nacionālos ciparus, pieskaroties atbilstošajiem arābu cipariem un turot.