iPhone - Kandidātu saraksta lietošana

background image

Kandidātu saraksta lietošana

Ievadot tekstu ar ķīniešu, japāņu vai arābu tastatūrām, virs tastatūras tiek rādīti piedāvātie
varianti jeb kandidāti. Pieskarieties kandidātam, lai to ievadītu, vai velciet švīku pa kreisi, lai
redzētu vairāk kandidātu.
Lai izmantotu paplašināto kandidātu sarakstu: pieskarieties augšupvērstajai bultiņai pa
labi, lai skatītu pilno kandidātu sarakstu. Velciet švīku uz augšu vai uz leju, lai ritinātu sarakstu.
Pieskarieties lejupvērstajai bultiņai, lai atgrieztos pie īsā saraksta.

188

Pielikums A

International Keyboards