iPhone - Ķīniešu

background image

Ķīniešu

Varat ar tastatūru rakstīt ķīniešu rakstzīmes vairākos dažādos veidos, tostarp Pinyin, Cangjie,
Wubihua un Zhuyin. Varat arī izmantot pirkstu, lai vilktu ķīniešu rakstzīmes uz ekrāna.

186

background image

Rakstīšana, izmantojot rakstību Pinyin

Izmantojiet QWERTY tastatūru, lai ievadītu vienkāršotās vai tradicionālās Pinyin rakstzīmes.
Ievades laikā tiek parādīti ieteiktie rakstzīmju varianti. Pieskarieties piedāvātajam variantam, lai
to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt, lai redzētu citus variantus.

Ja turpināsit ievadīt Pinyin bez atstarpēm, tiks parādīti teikumu varianti.

Rakstīšana, izmantojot rakstību Cangjie

Kombinējiet ķīniešu rakstzīmes no Cangjie komponentu taustiņiem. Ievades laikā tiek parādīti
ieteiktie rakstzīmju varianti. Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt līdz pat
pieciem komponentiem, lai redzētu citus rakstzīmju variantus.

Rakstīšana, izmantojot vilkumus (Wubihua)

Ar tastatūras palīdzību veidojiet ķīniešu rakstzīmes, izmantojot līdz pat pieciem vilkumiem
pareizajā rakstīšanas secībā: horizontāls, vertikāls, krītošs pa kreisi, krītošs pa labi un āķītis.
Piemēram, ķīniešu rakstzīmei 圈 (aplis) ir jāsākas ar vertikālu vilkumu 丨.

Ievades laikā tiek piedāvāti rakstzīmju varianti, un vispirms tiek rādītas biežāk lietotās rakstzīmes.
Pieskarieties rakstzīmei, lai to izvēlētos.

Ja neesat drošs, kāds ir pareizais vilkums, ievadiet zvaigznīti (*). Lai redzētu citus rakstzīmju
variantus, ievadiet vēl vienu vilkumu vai ritiniet rakstzīmju sarakstu.

Pieskarieties atbilstību taustiņam (匹配), lai tiktu rādītas tikai tās rakstzīmes, kas precīzi atbilst
ievadītajiem vilkumiem.

Rakstīšana, izmantojot rakstību Zhuyin

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu Zhuyin burtus. Ievades laikā tiek parādīti ķīniešu rakstzīmju
varianti. Pieskarieties piedāvātajam variantam, lai to izvēlētos, vai turpiniet ievadīt Zhuyin
burtus, lai redzētu citus variantus. Kad ir ievadīts pirmais burts, tastatūra izmainās, lai parādītu
vairāk burtu.

Ja turpināsit ievadīt Zhuyin bez atstarpēm, tiks parādīti teikumu varianti.

Ķīniešu rakstzīmju zīmēšana

Ja ir ieslēgti formāti, kas atbilst vienkāršotai un tradicionālai ķīniešu rakstībai ar roku, varat zīmēt
vai rakstīt ķīniešu rakstzīmes tieši ekrānā ar pirkstu. Kad veidojat rakstzīmju vilkumus, iPhone
atpazīst tos un parāda atbilstošās rakstzīmes sarakstā, un vistuvākā atbilsme atrodas saraksta
sākumā. Kad esat izvēlējies rakstzīmi, sarakstā kā papildu izvēle tiek parādītas rakstzīmes, kuras
parasti seko izvēlētajai.

Skārienpaliktnis

187

Pielikums A

International Keyboards

background image

Dažas sarežģītas rakstzīmes, piemēram, 鱲 (daļa no Honkongas starptautiskās lidostas
nosaukuma), 𨋢 (lifts) un 㗎 (partikula, ko izmanto Kantonas dialektā), var ievadīt, secīgi
uzrakstot divas komponentu rakstzīmes vai vairāk. Pieskarieties rakstzīmei, lai aizstātu ievadītās
rakstzīmes.

Tiek atpazītas arī latīņu alfabēta rakstzīmes.

Vienkāršoto ķīniešu rakstzīmju pārveidošana par tradicionālajām un pretēji

Atlasiet vienu vai vairākas rakstzīmes, ko vēlaties pārveidot, un pieskarieties Replace. Sk. “Teksta
rediģēšana” 27. lpp Pirms pārveidošanas varat ievadīt veselu frāzi vai teikumu.

Japāņu

Japāniski tekstu var ievadīt, izmantojot Romaji vai Kana tastatūras. Var ievadīt arī seju simbolus.