iPhone - Pielikums A:  International Keyboards

background image

International Keyboards

Pielikums

A

Starptautiskās tastatūras ļauj rakstīt tekstu daudzās dažādās valodās, tostarp Āzijas valstu
valodās un valodās ar rakstības virzienu no labās uz kreiso pusi.