iPhone - Ziņu sūtīšana adresātu grupai

background image

Ziņu sūtīšana adresātu grupai

Grupu ziņapmaiņa ļauj nosūtīt ziņu vairākiem adresātiem. Grupu ziņapmaiņa darbojas ar
pakalpojumiem iMessage un MMS (nav visu pieejami).

90

9. nodaļa9

Messages

background image

Lai sūtītu ziņas adresātu grupai: pieskarieties , pēc tam ievadiet vairākus adresātus.

Piezīme. Lai izmantotu pakalpojumu MMS, grupu ziņapmaiņai ir arī jābūt ieslēgtai ekrānā
Settings > Messages, un atbildes tiek sūtītas tikai jums — tās netiek kopētas pārējiem cilvēkiem
grupā.