iPhone - Sarakstes rediģēšana

background image

Sarakstes rediģēšana

Ja vēlaties paturēt tikai sarakstes daļu, varat nevajadzīgās daļas izdzēst. Sarakstā Messages var
dzēst arī veselas sarakstes.
Lai rediģētu saraksti: pieskarieties Edit, atlasiet dzēšamās daļas, pēc tam pieskarieties Delete.

Dzēst visu tekstu un pielikumus,
nedzēšot pašu saraksti

Pieskarieties Edit, pēc tam pieskarieties Clear All.

Dzēst saraksti

Velciet švīku pāri sarakstei un pieskarieties Delete.