iPhone - Mūzikas, videoklipu u.c. satura sūtīšana

background image

Mūzikas, videoklipu u.c. satura sūtīšana

Izmantojot pakalpojumu iMessages vai MMS, varat sūtīt fotoattēlus, videoklipus, atrašanās
vietas, kontaktinformāciju un balss piezīmes.
Lai nosūtītu fotoattēlu vai videoklipu: Pieskarieties .

Pielikumu lieluma ierobežojumu nosaka jūsu pakalpojumu sniedzējs. Ja nepieciešams, iPhone
var saspiest fotoattēlus un videoklipus, ko pievienojat ziņām.

Sūtīt atrašanās vietu

Programmā Maps pieskarieties

, lai norādītu atrašanās vietu,

pieskarieties Share Location (ekrāna apakšdaļā), pēc tam pieskarieties
Message.

Sūtīt kontakta informāciju

Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, pieskarieties Share Contact
(ekrāna apakšdaļā) un pēc tam pieskarieties Message.

Sūtīt balss piezīmi

Programmā Voice Memos pieskarieties , pieskarieties balss piezīmei,
pieskarieties Share, pēc tam pieskarieties Message.

Saglabāt ziņai pievienotu
fotoattēlu vai videoklipu albumā
Camera Roll

Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam, pēc tam pieskarieties

.

Kopēt fotoattēlu vai videoklipu

Pieskarieties pielikumam un turiet, pēc tam pieskarieties Copy.

Saglabāt saņemtu kontakta
informāciju

Pieskarieties kontakta burbulim un pēc tam pieskarieties Create New
Contact vai “Add to Existing Contact”.