iPhone - Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music

background image

Siri un Voice Control iespēju izmantošana programmā Music

Varat izmantot pakalpojumu Siri (iPhone 4S) vai funkciju Voice Control, lai vadītu mūzikas
atskaņošanu iPhone tālrunī. Sk. . nodaļu “Siri” 41. lpp un “Balss vadība” 31. lpp

Vadīt mūzikas atskaņošanu

Sakiet “play” vai “play music”. Lai pauzētu, sakiet “pause” vai “pause music”.
Varat arī teikt “next song” vai “previous song”.

Atskaņot albumu, izpildītāju vai
atskaņošanas sarakstu

Sakiet “play”, pēc tam sakiet “album”, “artist” vai “playlist” un vārdu/
nosaukumu.

Jaukt secību pašreizējā
atskaņošanas sarakstā

Sakiet “shuffle”.

Uzzināt vairāk par pašreiz
atskaņoto dziesmu

Sakiet “what’s playing”, “what song is this”, “who sings this song” vai “who is
this song by”.

Izmantot funkciju Genius līdzīgu
dziesmu atskaņošanai

Sakiet “Genius”, “play more like this” vai “play more songs like this”.

Atcelt funkciju Voice Control

Sakiet “cancel” vai “stop”.