iPhone - Mūzikas un audio failu pievienošana

background image

Mūzikas un audio failu pievienošana

Lai iegūtu mūziku un citu audio saturu savā iPhone tālrunī:

iegādājieties un lejupielādējiet saturu no pakalpojuma iTunes Store savā iPhone tālrunī. Sk.

Â

. nodaļu “iTunes Store” 125. lpp (Uz pakalpojumu iTunes Store var pāriet arī no programmas
Music, pārlūkošanas laikā pieskaroties pogai Store.)
Izmantojiet funkciju Automatic Download, lai automātiski lejupielādētu mūziku, ko esat

Â

iegādājies, citās jūsu iOS ierīcēs un datoros. Sk. “iCloud” 17. lpp
Veiciet sinhronizāciju ar programmu iTunes savā datorā. Varat sinhronizēt visu saturu vai

Â

izvēlēties noteiktas dziesmas vai citus objektus. Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp
Izmantojiet funkciju iTunes Match, lai glabātu savu mūzikas bibliotēku pakalpojumā iCloud

Â

un piekļūtu tai no visām iOS ierīcēm un datoriem. Sk. “Funkcija iTunes Match” 86. lpp