iPhone - Funkcija Genius

background image

Funkcija Genius

Genius atskaņošanas saraksts ir bibliotēkā izvēlētu dziesmu kopums, kas ir savstarpēji saderīgas.
Varat veidot Genius atskaņošanas sarakstus programmā iTunes un sinhronizēt tos ar iPhone
tālruni. Varat arī veidot un saglabāt Genius atskaņošanas sarakstus iPhone tālrunī tieši.

Genius Mix saraksts ir viena veida mūzikas dziesmu izlase, kas tiek izveidota no jauna ikreiz, kad
klausāties šo sarakstu.

Lai iPhone tālrunī izmantotu pakalpojumu Genius, vispirms Genius jāieslēdz programmā
iTunes un pēc tam iPhone tālrunis jāsinhronizē ar programmu iTunes. Genius Mix saraksti tiek
sinhronizēti automātiski, ja vien mūzika netiek pārvaldīta manuāli un jūs pats programmā
iTunes neizvēlaties sinhronizējamos sarakstus. Genius ir bezmaksas pakalpojums, taču tam
nepieciešams Apple ID.

Genius Mix sinhronizācijas laikā programma iTunes var no bibliotēkas izvēlēties un sinhronizēt
dziesmas, kuras pats neesat izvēlējies sinhronizēt.
Lai pārlūkotu Genius Mix sarakstus: pieskarieties Genius (ja elements Genius nav redzams,
vispirms pieskarieties More). Velciet švīku pa kreisi vai pa labi, lai piekļūtu citiem sarakstiem. Lai
atskaņotu sarakstu, pieskarieties .
Lai izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu: ekrānā Playlists pieskarieties Genius Playlist un
izvēlieties dziesmu no saraksta.

86

8. nodaļa8

Music

background image

Lai izveidotu Genius atskaņošanas sarakstu no ekrāna Now Playing, pieskarieties displejam (tiks
parādītas vadīklas) un pēc tam pieskarieties .

Saglabāt Genius atskaņošanas
sarakstu

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties Save. Atskaņošanas saraksts tiek
saglabāts sarakstā Playlists, un tā virsrakstam tiek izmantots izvēlētās
dziesmas nosaukums.

Atsvaidzināt Genius atskaņošanas
sarakstu

Atskaņošanas sarakstā pieskarieties Refresh.

Izveidot Genius atskaņošanas
sarakstu, izmantojot citu dziesmu

Pieskarieties Genius Playlist, pēc tam pieskarieties New un izvēlieties
dziesmu.

Izdzēst saglabātu Genius
atskaņošanas sarakstu

Pieskarieties Genius atskaņošanas sarakstam, pēc tam pieskarieties Delete.

Genius atskaņošanas saraksti, kas izveidoti iPhone tālrunī, tiek kopēti uz datoru, veicot
sinhronizāciju ar iTunes.

Piezīme. Ja Genius atskaņošanas saraksts ir sinhronizēts ar programmu iTunes, sarakstu nevar
izdzēst no iPhone tālruņa tieši. Izmantojiet programmu iTunes, lai mainītu saraksta nosaukumu,
pārtrauktu atskaņošanas saraksta sinhronizāciju vai izdzēstu to.