iPhone - Dziesmu un cita audio satura atskaņošana

background image

Dziesmu un cita audio satura atskaņošana

BRĪDINĀJUMS.

Lai iepazītos ar svarīgu informāciju, kā izvairīties no dzirdes zuduma, sk.

Svarīgas produkta informācijas rokasgrāmatu vietnē support.apple.com/lv_LV/manuals/iphone.

Pogas ekrāna apakšdaļā ļauj pārlūkot iPhone saturu pēc atskaņošanas sarakstiem, izpildītājiem,
dziesmām un citām kategorijām.
Lai atskaņotu dziesmu vai citu saturu: pieskarieties satura elementam.

Izmantojiet ekrāna vadīklas, lai vadītu atskaņošanu. Varat izmantot arī austiņu pogas. Sk. “Apple
austiņas ar tālvadību un mikrofonu” 34. lpp

82

background image

Lai skatītu ekrānu Now Playing: pieskarieties Now Playing.

Nākamā/pārtīt

uz priekšu

Atskaņot/pauze

Dziesmu saraksts

Atpakaļ

Skaļums

Iepriekšējā/

pārtīt atpakaļ

AirPlay

Pielāgot pārlūkošanas pogas

Pieskarieties More, pieskarieties Edit, pēc tam velciet ikonu pāri pogai, ko
vēlaties aizstāt.

Iegūt papildu aplādes epizodes

Pieskarieties Podcasts (ja elements Podcasts nav redzams, vispirms
pieskarieties More), pēc tam pieskarieties aplādei, lai redzētu pieejamās
epizodes.

Jaukt secību sakratot

Sakratiet iPhone, lai ieslēgtu jaukšanu un mainītu dziesmu secību.
Sakratiet vēlreiz, lai pārietu uz citu dziesmu.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu iespēju “Shake to Shuffle”, dodieties uz Settings >
Music.

Atskaņot mūziku pa AirPlay
skaļruņiem vai Apple TV ierīcē

Pieskarieties

. Sk. “Funkcija AirPlay” 34. lpp

Parādīt dziesmas tekstu

Dziesmas atskaņošanas laikā pieskarieties albuma noformējumam.
(Dziesmas teksts tiek rādīts, ja to esat pievienojis dziesmai, programmā
iTunes izmantojot dziesmas ekrānu Info, un esat sinhronizējis iPhone
tālruni ar iTunes.)

Iestatīt programmas Music opcijas Dodieties uz Settings > Music.

Ja izmantojat citu programmu, varat piekļūt audio atskaņošanas vadīklām, veicot
dubultskārienu sākuma pogai un pēc tam velkot švīku no kreisās uz labo pusi ekrāna
apakšdaļā.

Vadīklas ļauj izmantot programmu, kas pašreiz atskaņo mūziku, vai, ja mūzika ir pauzēta, pēdējo
atskaņošanai izmantoto programmu. Pa labi ir redzama programmas ikona. Pieskarieties tai, lai
atvērtu programmu. Vēlreiz velciet švīku pa labi, lai piekļūtu skaļuma vadīklai un pogai AirPlay
(ja atrodaties Apple TV ierīces vai AirPlay skaļruņu diapazonā).

Dubultskāriens sākuma pogai ļauj piekļūt audio atskaņošanas vadīklām arī tad, ja ekrāns ir
aizslēgts.

83

8. nodaļa

Music