iPhone - Audio satura meklēšana

background image

Audio satura meklēšana

Varat meklēt dziesmas, aplādes un citu iPhone tālrunī saglabātu saturu pēc dziesmu
nosaukumiem, izpildītājiem, albumu nosaukumiem un komponistiem.
Lai meklētu mūziku: ievadiet tekstu meklēšanas laukā, kas atrodas virs dziesmu saraksta,
atskaņošanas saraksta, izpildītāju saraksta vai cita Music satura skata.
Audio saturu var meklēt arī no sākuma ekrāna. Sk. “Meklēšana” 30. lpp