iPhone - Audio papildu vadīklas

background image

Audio papildu vadīklas

Lai piekļūtu papildu vadīklām, ekrānā Now Playing pieskarieties albuma noformējumam. Varat
redzēt pagājušo laiku, atlikušo laiku un dziesmas numuru. Tiek rādīts arī dziesmas teksts, ja esat
to pievienojis dziesmai programmā iTunes.

Atkārtot Ping patīk

Meklēšanas josla

Jaukt secību

Genius

Ping ziņa

Atskaņošan

as atzīme

Atkārtot dziesmas

Pieskarieties .

= atkārtot visas albuma vai saraksta dziesmas
= atkārtot tikai pašreizējo dziesmu
= bez atkārtošanas

Jaukt dziesmas

Pieskarieties .

= jaukt dziesmas
= atskaņot dziesmas secīgi

Pāriet uz jebkuru vietu dziesmā

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu. Velciet pirkstu uz leju, lai
samazinātu meklēšanas joslas jutību.

Izveidot Genius atskaņošanas
sarakstu

Pieskarieties . Sk. “Funkcija Genius” 86. lpp

Lietot pakalpojumu Ping

Sk. “Sekošana izpildītājiem un draugiem” 127. lpp