iPhone - Atskaņošanas saraksti

background image

Atskaņošanas saraksti

Varat izveidot un rediģēt savus atskaņošanas sarakstus iPhone tālrunī vai rediģēt atskaņošanas
sarakstus, kas sinhronizēti no programmas iTunes datorā.
Lai izveidotu atskaņošanas sarakstu: ekrāna Playlists saraksta beigās pieskarieties Add Playlist.
Ievadiet nosaukumu, pieskarieties , lai atlasītu iekļaujamās dziesmas un videoklipus, un pēc
tam pieskarieties Done.
Ja izveidojat atskaņošanas sarakstu un pēc tam sinhronizējat iPhone ar datoru, atskaņošanas
saraksts tiek sinhronizēts ar iTunes bibliotēku.
Lai rediģētu atskaņošanas sarakstu: ekrānā Playlists atlasiet rediģējamo atskaņošanas sarakstu.
Pieskarieties Edit, pēc tam:

Â

lai pievienotu citas dziesmas: Pieskarieties .

Â

Lai izdzēstu dziesmu: Pieskarieties . Dzēšot dziesmu sarakstā, tā netiek izdzēsta no iPhone;

Â

lai pārvietotu dziesmu augstāk vai zemāk sarakstā: velciet ;

Izmaiņas tiek iekopētas iTunes bibliotēkas atskaņošanas sarakstā nākamajā reizē, kad
sinhronizējat iPhone ar datoru, vai brīdī, kad tiek izveidots bezvadu savienojums ar pakalpojumu
iCloud (ja abonējat funkciju iTunes Match).

Dzēst atskaņošanas sarakstu

Ekrānā Playlists pieskarieties dzēšamajam atskaņošanas sarakstam un pēc
tam pieskarieties Delete.

Iztīrīt atskaņošanas sarakstu

Ekrānā Playlists pieskarieties atskaņošanas sarakstam, ko vēlaties iztīrīt, un
pēc tam pieskarieties Clear.

Dzēst dziesmu no iPhone tālruņa

Ekrānā Songs velciet švīku pāri dziesmai un pieskarieties Delete.
Dziesma tiek izdzēsta no iPhone tālruņa, taču tā paliek jūsu Mac vai
personālā datora iTunes bibliotēkā.

87

8. nodaļa

Music