iPhone - Aplāžu un audiogrāmatu vadīklas

background image

Aplāžu un audiogrāmatu vadīklas

Kad tiek sākta atskaņošana, ekrānā Now Playing tiek rādītas aplāžu un audiogrāmatu vadīklas un
informācija.

Meklēšanas

josla

Atskaņošanas atzīme

Atskaņošanas

ātrums

30 sekunžu atkārtošana

E-pasts

Iestatīt atskaņošanas ātrumu

Pieskarieties

. Pieskarieties vēlreiz, lai mainītu ātrumu.

= atskaņot divreiz ātrāk
= atskaņot divreiz lēnāk
= atskaņot normālā ātrumā

Pāriet uz jebkuru atskaņošanas
vietu

velciet atskaņošanas atzīmi pa meklēšanas joslu. Velciet pirkstu uz leju, lai
samazinātu meklēšanas joslas jutību.

Parādīt vai paslēpt vadīklas

Pieskarieties ekrāna centrā.

Paslēpt aplādes informāciju

Dodieties uz Settings > Music.

84

8. nodaļa8

Music