iPhone - Albumā iekļauto dziesmu apskate

background image

Albumā iekļauto dziesmu apskate

Lai skatītu visas dziesmas, kas iekļautas albumā, no kura pašlaik tiek atskaņota dziesma:
Ekrānā Now Playing pieskarieties . Pieskarieties dziesmai, lai to atskaņotu. Pieskarieties
sīktēlam, lai atgrieztos ekrānā Now Playing.

Novērtējuma skala

Atgriezties ekrānā

Now Playing

Albuma dziesmas

Dziesmu saraksta skatā dziesmām var piešķirt novērtējumu. Varat izmantot novērtējumus,
veidojot intuitīvus atskaņošanas sarakstus programmā iTunes.

85

8. nodaļa

Music