iPhone - Teksta ievade un formu aizpildīšana

background image

Teksta ievade un formu aizpildīšana

Lai ievadītu tekstu: pieskarieties teksta laukam, lai piekļūtu tastatūrai.

Pāriet uz citu teksta lauku

Pieskarieties teksta laukam vai pieskarieties Next vai Previous.

Iesniegt formu

Pieskarieties Go vai Search, vai lapas saitei, kas ļauj iesniegt formu (ja tāda
pieejama).

Lai formu aizpildīšanai aktivizētu funkciju AutoFill, dodieties uz Settings > Safari > AutoFill.

Meklēšana

Meklēšanas lauks augšējā labajā stūrī ļauj meklēt tīmeklī un pašreizējā lapā vai PDF failā.
Lai meklētu tīmeklī un pašreizējā lapā vai meklēšanai piemērotā PDF failā: ievadiet tekstu
meklēšanas laukā.

Â

lai meklētu tīmeklī: pieskarieties kādam no piedāvātajiem variantiem vai pieskarieties Search;

Â

lai atrastu meklējamo tekstu pašreizējā lapā vai PDF failā: ritiniet līdz ekrāna beigām, pēc tam
pieskarieties ierakstam zem On This Page.
Pirmā atbilstība tiek iezīmēta. Lai atrastu atbilstības tālāk tekstā, pieskarieties .