iPhone - Tīmekļa saīsnes

background image

Tīmekļa saīsnes

Varat izveidot tīmekļa lapu saīsnes, kas sākuma ekrānā redzamas ikonu veidā.
Lai pievienotu tīmekļa saīsni: atveriet tīmekļa lapu un pieskarieties . Pēc tam pieskarieties
“Add to Home Screen”.
Kad atverat tīmekļa saīsni, Safari automātiski tuvina un ritina uz tīmekļa lapas vietu, kas bija
redzama brīdī, kad saglabājāt tīmekļa saīsni. Ja vien tīmekļa lapai nav piešķirta pielāgota ikona,
šis attēls tiek izmantots arī arī tīmekļa saīsnes ikonai sākuma ekrānā.
iCloud un iTunes dublē tīmekļa saīsnes, taču tās netiek sinhronizētas ar programmu iTunes un
pakalpojumu MobileMe. iCloud tās arī nepiegādā citās ierīcēs ar grūdējtehnoloģijas palīdzību.

81

7. nodaļa

Safari