iPhone - Tīmekļa lapu, PDF failu un citu dokumentu drukāšana

background image

Tīmekļa lapu, PDF failu un citu dokumentu drukāšana

Lai izdrukātu tīmekļa lapu, PDF failu vai Quick Look dokumentu: pieskarieties , pēc tam
pieskarieties Print.
Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Drukāšana” 29. lpp

80

7. nodaļa7

Safari