iPhone - Saites

background image

Saites

Lai sekotu tīmekļa lapas saitei: pieskarieties saitei.

Skatīt saites mērķa adresi

Pieskarieties saitei un turiet.

Tīmekļa lapās kā saites var tikt rādīti arī konstatētie dati, piemēram, tālruņa numuri un e-pasta
adreses. Pieskarieties saitei un turiet, lai redzētu pieejamās opcijas. Sk. “Saišu un konstatēto datu
izmantošana” 73. lpp