iPhone - Grāmatzīmes un vēsture

background image

Grāmatzīmes un vēsture

Lai saglabātu tīmekļa lapu kā grāmatzīmi: atveriet lapu, pieskarieties , pēc tam pieskarieties
Add Bookmark.
Saglabājot grāmatzīmi, var rediģēt tās virsrakstu. Pēc noklusējuma grāmatzīmes tiek saglabātas
mapes Bookmarks augšējā līmenī. Pieskarieties Bookmarks, lai izvēlētos citu mapi.
Lai skatītu iepriekšējās tīmekļa lapas (vēsturi): pieskarieties , pēc tam pieskarieties History.
Lai izdzēstu vēsturi, pieskarieties Clear.

Atvērt grāmatzīmēs saglabātu
tīmekļa lapu

Pieskarieties

.

Rediģēt grāmatzīmi vai
grāmatzīmju mapi

Pieskarieties

, izvēlieties mapi, kurā atrodas rediģējamā grāmatzīme vai

mape, pēc tam pieskarieties Edit.

Izmantot pakalpojumu iCloud,
lai grāmatzīmju dati atbilstu
jaunākajai informācijai jūsu iOS
ierīcēs un datoros

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Bookmarks.
Sk. “iCloud” 17. lpp

Sinhronizēt grāmatzīmes ar
tīmekļa pārlūku datorā

Sk. “Sinhronizācija ar iTunes” 18. lpp