iPhone - Funkcija Reading List

background image

Funkcija Reading List

Funkcija Reading List ļauj apkopot saites uz tīmekļa lapām, ko gatavojaties lasīt vēlāk.
Lai pievienotu lasīšanas sarakstam saiti uz pašreizējo lapu: pieskarieties , pēc tam
pieskarieties “Add to Reading List”.
Lai pievienotu saiti lasīšanas sarakstam: pieskarieties saitei un turiet, pēc tam izvēlieties “Add
to Reading List”.

Skatīt savu lasīšanas sarakstu

Pieskarieties

, pēc tam pieskarieties Reading List.

Izmantot pakalpojumu iCloud,
lai lasīšanas saraksta dati tiktu
atjaunināti jūsu ierīcēs un datoros

Dodieties uz Settings > iCloud, pēc tam ieslēdziet iestatījumu Bookmarks.
Sk. “iCloud” 17. lpp