iPhone - Ziņojumu un pielikumu drukāšana

background image

Ziņojumu un pielikumu drukāšana

Varat izdrukāt e-pasta ziņojumus un pielikumus, ko var apskatīt programmā Quick Look.
Lai izdrukātu e-pasta ziņojumu: pieskarieties , pēc tam pieskarieties Print.

Drukāt tekstā iegultu attēlu

Pieskarieties attēlam un turiet, pēc tam pieskarieties Save Image. Pēc tam
atveriet programmu Photos un izdrukājiet attēlu no albuma Camera Roll.

Drukāt pielikumu

Pieskarieties pielikumam, lai to skatītu programmā Quick Look, pēc tam
pieskarieties

un pieskarieties Print.

Lai saņemtu plašāku informāciju par drukāšanu un drukāšanas opcijām, sk. “Drukāšana” 29. lpp