iPhone - Pielikumu apskate

background image

Pielikumu apskate

iPhone parāda attēlu pielikumus, kuriem ir kāds no bieži lietotajiem formātiem (JPEG, GIF un
TIFF), iekļaujot tos e-pasta ziņojuma tekstā. iPhone var atskaņot daudzu veidu audio pielikumus,
piemēram, MP3, AAC, WAV un AIFF. Varat lejupielādēt un skatīt failus (piem., PDF, tīmekļa lapu,
tekstu, Pages, Keynote, Numbers un Microsoft Word, Excel un PowerPoint dokumentus), kas
pievienoti saņemtajiem ziņojumiem.
Lai skatītu pielikumā pievienoto failu: pieskarieties pielikumam, un tas tiks atvērts programmā
Quick Look. (Iespējams, pirms faila apskates nāksies pagaidīt, kamēr tas tiek lejupielādēts.)

Atvērt pielikumā pievienoto failu

Pieskarieties pielikumam un turiet, pēc tam izvēlieties programmu, ar ko
atvērt failu. Ja neviena programma neatbalsta failu un to neatbalsta arī
Quick Look, faila nosaukums ir redzams, taču to nevar atvērt.

Saglabāt pielikumā pievienotu
fotoattēlu vai videoklipu

Pieskarieties fotoattēlam vai videoklipam un turiet, pēc tam pieskarieties
“Save Image or Video”. Objekts tiek saglabāts programmas Photo albumā
Camera Roll.

Quick Look atbalsta šāda tipa dokumentus:

.doc, .docx

Microsoft Word

.htm, .html

tīmekļa lapa

.key

Keynote

73

6. nodaļa

Mail

background image

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

Preview, Adobe Acrobat

.ppt, .pptx

Microsoft PowerPoint

.rtf

bagātinātā teksta formāts

.txt

teksts

.vcf

kontaktinformācija

.xls, .xlsx

Microsoft Excel