iPhone - Pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana

background image

Pasta ziņojumu pārbaude un lasīšana

Programmā Mail ekrāns Mailboxes ļauj ātri piekļūt visām iesūtnēm un citām pastkastēm.

Kad atverat pastkasti, programma Mail izgūst un parāda visjaunākos ziņojumus. Varat iestatīt, cik
ziņojumi jāizgūst, programmas Mail iestatījumos. Sk. “Pasta konti un iestatījumi” 75. lpp

Nelasītās ziņas

Ziņu skaits

pavedienā

Kārtot ziņojumus pēc pavediena

Dodieties uz Settings > “Mail, Contacts, Calendars”, pēc tam ieslēdziet vai
izslēdziet iespēju Organize By Thread.
Ja kārtojat ziņojumus pēc pavediena, saistītie ziņojumi pastkastē tiek
rādīti kā viens ieraksts. Sk. “Pasta konti un iestatījumi” 75. lpp

Pārbaudīt, vai nav jaunu ziņojumu Izvēlieties pastkasti vai jebkurā brīdi pieskarieties .

Ielādēt papildu ziņojumus

Ritiniet uz ziņojumu saraksta beigām un pieskarieties Load More
Messages.

Tuvināt ziņojuma daļu

Veiciet dubultskārienu ziņojuma vietā, lai to palielinātu. Veiciet vēl
vienu dubultskārienu, lai tālinātu. Vai arī atbīdiet vai sabīdiet pirkstus, lai
tuvinātu vai tālinātu.

71

background image

Mainīt jebkuras teksta kolonnas
platumu atbilstoši ekrāna
izmēriem

Veiciet dubultskārienu tekstam.

Skatīt visus ziņojuma adresātus

Pieskarieties Details. Pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei, lai redzētu
adresāta kontaktinformāciju, un pēc tam pieskarieties tālruņa numuram
vai e-pasta adresi, lai sazinātos ar personu.

Pievienot e-pasta adresātu
kontaktu katalogam

Pieskarieties ziņojumam un, ja nepieciešams, pieskarieties Details, lai
redzētu adresātus. Pēc tam pieskarieties vārdam vai e-pasta adresei un
pieskarieties Create New Contact vai “Add to Existing Contact”.

Atzīmēt ziņojumu kā nelasītu

Atveriet ziņojumu un, ja nepieciešams, pieskarieties Details. Pēc tam
pieskarieties Mark.
Lai kā nelasītus atzīmētu vairākus ziņojumus, sk. “Darbības ar
pastu” 74. lpp

Atvērt ielūgumu uz sapulci

Pieskarieties ielūgumam. Sk. “Atbildēšana uz sapulču ielūgumiem” 93. lpp