iPhone - E-pasta meklēšana

background image

E-pasta meklēšana

Varat veikt meklēšanu e-pasta ziņojumu laukos To, From, Subject un teksta laukā. Programma
Mail meklē lejupielādētos ziņojumus pašreizējā pastkastē. iCloud, Exchange un dažiem IMAP
kontiem var meklēt arī serverī saglabātos ziņojumus.
Lai meklētu e-pasta ziņojumus: atveriet pastkasti, ritiniet līdz sākumam un ievadiet tekstu
laukā Search. Pieskarieties From, To, Subject vai All, lai izvēlētos laukus, kuros jāveic meklēšana.
Varat meklēt arī ziņojumus serverī, ja pasta konts to atbalsta.

Pasta ziņojumi var tikt iekļauti arī meklēšanas pieprasījumos, ko veidojat no sākuma ekrāna.
Sk. “Meklēšana” 30. lpp