iPhone - Darbs ar vairākiem kontiem

background image

Darbs ar vairākiem kontiem

Ja ir iestatīti vairāki konti, ekrāna Mailboxes sadaļa Accounts ļauj piekļūt šiem kontiem. Varat arī
pieskarties All Inboxes, lai redzētu visus savus ienākošos ziņojumus vienā sarakstā. Lai saņemtu
informāciju par papildu pasta kontu iestatīšanu, sk. “Pasta konti un iestatījumi” 75. lpp

Kad rakstāt jaunu ziņojumu, pieskarieties laukam From, lai atlasītu kontu, no kura jāsūta
ziņojums.