iPhone - Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID

background image

Zvanu pāradresācija, zvanu gaidīšana un zvanītāja ID

Zvanu pāradresācija

Varat iestatīt iPhone tālrunim, ka ienākošie tālruņa zvani jāpāradresē uz citu numuru.

Piezīme. FaceTime zvani netiek pāradresēti.
Lai ieslēgtu zvanu pāradresāciju (GSM): dodieties uz Settings > Phone > Call Forwarding
un ieslēdziet funkciju Call Forwarding. Ekrānā “Forward to” ievadiet tālruņa numuru, uz kuru
jāpāradresē zvani.
Lai ieslēgtu zvanu pāradresāciju (CDMA): ievadiet kodu *72, kam seko numurs, uz kuru zvani
jāpāradresē, un pēc tam pieskarieties Call.

Lai izslēgtu zvanu pāradresāciju (CDMA), ievadiet *73, pēc tam pieskarieties Call.

Ja izmantojat GSM tīklu un ir iestatīta zvanu pāradresācija, statusa joslā ir redzama zvanu
pāradresācijas ikona ( ). Brīdī, kad iestatāt iPhone tālrunim zvanu pāradresāciju, jums jāatrodas
mobilā tīkla diapazonā; pretējā gadījumā zvani netiks pāradresēti.

Zvanu gaidīšana

Zvanu gaidīšana ļauj pieņemt ienākošu zvanu laikā, kad jau runājat pa tālruni. Varat:

ignorēt ienākošu zvanu;

Â

aizturēt pašreizējo sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu;

Â

beigt pašreizējo sarunu un atbildēt uz ienākošo zvanu.

Â

Ja runājat pa tālruni un zvanu gaidīšana ir izslēgta, ienākošie zvani uzreiz pāriet uz balss pastu.
Sk. “Otrs zvans” 62. lpp
Lai ieslēgtu zvanu gaidīšanu (GSM): dodieties uz Settings > Phone > Call Waiting.

67

5. nodaļa

Phone

background image

CDMA tīklā zvanu gaidīšana pēc noklusējuma ir ieslēgta, taču to var deaktivizēt noteiktam
zvanam.
Lai deaktivizētu zvanu gaidīšanu uz vienu zvanu (CDMA): ievadiet kodu *70, pēc tam izsauciet
numuru.

Zvanītāja ID

Funkcija Caller ID rāda jūsu vārdu vai tālruņa numuru personai, kurai zvanāt, ja saņēmēja ierīcei
ir atbilstošā funkcionalitāte un neesat izslēdzis vai bloķējis šo funkciju.

Piezīme. Ja veicat FaceTime zvanu, jūsu tālruņa numurs tiek parādīts arī tad, ja zvanītāja ID ir
izslēgts vai bloķēts.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu zvanītāja ID (GSM): dodieties uz Settings > Phone > Show My Caller ID.

CDMA tīklā zvanītāja ID pēc noklusējuma ir ieslēgts, taču to var deaktivizēt noteiktam zvanam.
Lai bloķētu zvanītāja ID uz vienu zvanu (CDMA): ievadiet kodu *67, pēc tam izsauciet numuru.