iPhone - Zvana signāli, zvana/klusuma slēdzis un vibrosignāls

background image

Zvana signāli, zvana/klusuma slēdzis un vibrosignāls

iPhone tālrunī jau sākotnēji ir iestatīti zvanu signāli, ko varat izmantot ienākošajiem zvaniem,
funkcijas Clock modinātājiem un taimerim. Zvana signālus var iegādāties, izmantojot dziesmas
programmā iTunes. Izmantojiet zvana/klusuma slēdzi, lai ieslēgtu vai izslēgtu zvana signālu,
un sadaļas Sounds iestatījumus, lai iestatītu vibrozvana opcijas. Pēc noklusējuma iPhone vibrē
neatkarīgi no tā, vai iestatīts zvana vai klusuma režīms.
Lai iestatītu noklusēto zvana signālu: Dodieties uz Settings > Sounds > Ringtone.
Lai ieslēgtu vai izslēgtu zvanus: pārvietojiet slēdzi iPhone tālruņa sānos. Sk. “Zvana/klusuma
slēdzis” 11. lpp

Svarīgi.

Pulksteņa modinātāji tiek atskaņoti arī tad, ja zvana/klusuma slēdzis ir pārvietots

klusuma stāvoklī.
Lai iestatītu iPhone vibrozvanu: dodieties uz Settings > Sounds. Atsevišķas vadīklas ļauj iestatīt
vibrozvanu gan zvanīšanas, gan klusajā režīmā.

Piešķirt zvana signālu kontaktam

Programmā Contacts izvēlieties kontaktu, pieskarieties Edit, pēc tam
pieskarieties Ringtone un izvēlieties zvana signālu

Iegādāties zvana signālu
pakalpojumā iTunes Store

Sk. “Mūzikas, audiogrāmatu un signālu iegāde” 126. lpp

Lai saņemtu plašāku informāciju, sk. “Skaņas un zvana/klusuma slēdzis” 177. lpp